سحاب E1

بال ثابت عمود پرواز

این پرنده با عنوان سحاب_E1، از نوع بال ثابت عمود پرواز و ساخت کشور چین، که در حال حاضر یکی از بهترین پرنده‌های نقشه‌برداری هوایی در ایران است. این پرنده قابلیت نشست و برخاست عمودی دارد و به همین دلیل برای پرواز نیازی به باند پرواز ندارد. همچنین مهمترین ریسک پرواز در فازهای نشست و برخاست به حداقل خواهد رسید و نیاز به خلبان حرفه‌ای برای پرواز نیز از بین خواهد رفت.

تعریف ماموریت در این پرنده کاملا خودکار است. توانایی پرواز تا 75 دقیقه به صورت رکورد و 60 دقیقه عملیاتی را دارد. دوربین‌های این پرنده از نوع 42 مگاپیسکل و 60 مگاپیکسل است. به صورت حدودی قدرت تصویربرداری این پرنده در یک ساعت پرواز با دوربین 42 مگاپیکسلی به صورت زیر است:
– نقشه‌برداری با gsd = 3 cm: ارتفاع پروازی 230 متر، 200 تا 250 هکتار در هر پرواز
– نقشه‌برداری با gsd = 5 cm: ارتفاع پروازی 380 متر، 450 تا 500 هکتار در هر پرواز
– نقشه‌برداری با gsd = 8 cm: ارتفاع پروازی 620 متر، 1000 تا 1200 هکتار در هر پرواز

همچنین در پروازهای آزمایشی با قراردادن دایره زیمنس مشخص شد که نسبت GSD به GRD در این پرنده در پرواز ارتفاع 680 متر برابر با 1.4 است. امکان تصویربرداری هوایی با این پرنده‌ها در شرکت طراحی پیشرفته آوا شریف فراهم است.

در حال حاضر آوا در حال طراحی پرنده عمودپرواز بال ثابت بنزینی خود با مداومت 6 ساعت و ظرفیت حمل محموله 2 کیلوگرم است.