خدمات آوا

طراحی پهپاد

تیم متخصصان آوا با تجربه طراحی و ساخت انواع پرنده‌های بدون سرنشین بال ثابت، مولتی‌روتور، VTOL و داکتدفن، می‌تواند در یک فرآیند سیستمی نیاز ذینفعان (Stakeholders) را به الزامات (Requirements) مهندسی و الزامات را به محصول تبدیل کند.
ما ادبیات و روند مهندسی سیستم را می‌شناسیم. تئوری‌های طراحی و فرآیندهای محاسبات را می‌دانیم و در استفاده از نرم‌افزارهای به‌روز مهارت داریم ...

ارائه خدمات پروازی

 

آوا در کنار تئوری‌ها و نرم‌افزارها، بر روی نیروهای عملیاتی متخصص سرمایه‌گذاری کرده است. آوا می‌تواند با استفاده از محصولات ویژه و منحصر به فرد خود در انواع کاربردها خدمات پروازی ارائه کند. این خدمات در راستای تست زیرسیستم‌ها، عملیات‌ها، تصویربرداری (نقشه‌برداری) هوایی یا شرکت در تست‌های پروازی اولیه محصولات جدید به عنوان خلبان تست (Test Pilot) است.

مشاوره

 

در حوزه‌های هوایی، تجربه، بسیار هزینه‌زا است. ما در پروژه‌های سیستمی و زیرسیستمی تجربه کسب کرده‌ایم. گاهی یک مشورت درست در این حوزه می‌تواند از هزینه‌های گزاف جلوگیری کند. ما در پروژه‌های عملیاتی و تحقیقاتی در کنار شما هستیم...