طراحی پهپاد

متناسب با نیاز شما، پهپادی وجود دارد یا ما آن را بوجود می آوریم.

تیم متخصصان آوا طراحی را در بهترین دانشگاه کشور به صورت تئوری آموخته‌اند و در 8 سال گذشته تماما طراحی و ساخت پهپاد را مشق کرده‌اند.
در حال حاضر ما به فرآیند طراحی پرنده بال ثابت، مولتی‌روتور، VTOL و داکتد فن تسلط داریم و تا کنون به کرات فرآیندهایمان را آزموده‌ایم.

از جمله پرنده‌هایی که توسط مجموعه آوا طراحی شده‌اند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: (و به چند مورد هم نمی‌شود اشاره کرد :))
1- پرنده بال ثابت کلیاک (استفاده در مسابقات دانشجویی، محموله 2 کیلوگرم، مداومت 2 ساعت، بال ثابت پیستونی با کانفیگ Twin boom){طراحی و ساخت}
2- پرنده بال ثابت آموزشی {طراحی و ساخت}
3- پرنده مولتی‌روتور 6 موتوره (حداکثر وزن برخاست 45 کیلوگرم) {طراحی و ساخت}
4- پرنده مولتی روتور 8 موتوره (حداکثر وزن برخاست 60 کیلوگرم) {طراحی و ساخت}
5- مولتی‌روتور 8 موتوره (حداکثر وزن 400 کیلوگرم) {طراحی}